Jak zmienić DNS u największych rejestratorów – [TUTORIAL]

Jak zmienić DNS u największych rejestratorów – [TUTORIAL]

Wiele osób „nie technicznych” ma problem ze zmianą DNS. Dość często padają pytania „Jak mam zmienić DNS w firmie X?” Panele administracyjne u różnych rejestratorów znacząco różnią się od siebie, jedne są mniej skomplikowane, inne z kolei bardziej. Bardzo często znalezienie odpowiednich opcji zajmuje zbyt wiele czasu a przeszukiwanie wszystkich stron pomocy danego rejestratora jest katorgą.

Adresy serwerów DNS zmieniamy np. w celu dywersyfikacji zaplecz lub po prostu po to by przekierować domeny na inny serwer. Wychodząc na przeciw potrzebom swoich klientów rogalskydesign.pl stworzył poradnik jak zmienić DNS u największych rejestratorów na rynku.

Poradnik jest pisany prostym i przystępnym językiem, podparty jest wieloma zrzutami ekranu, tak by każdy poradził sobie ze zmianą DNS. Prezentowane dane są przykładowe i nie należy z nich korzystać.

Poniżej prezentujemy opis jak zmienić adresy DNS dla domen zarejestrowanych w home.pl, nazwa.pl, az.pl, hrd.pl, aftermarket.pl, ovh.pl, premium.pl

Uwaga! Na końcu wpisu znajdziecie tutorial do pobrania w formacie pdf

 

Zmiana DNS w AZ.PL DAWNE AZ.PL (przed 16.07.14)

Logujemy się do panelu az.pl z menu wybieramy Domeny > Moje domeny lub przechodzimy bezpośrednio pod adres https://dawne.az.pl/panel/moje-domeny.html

AZ_pl_1

 

Na liście naszych domen znajdujemy domenę, dla której chcemy zmienić DNS i w polu Operacje z listy rozwijanej Dostępne operacje (1) wybieramy opcję Host DNS (2)

AZ_pl_1a

 

Na następnej podstronie przechodzimy do sekcji Dodaj hosta, uzupełniamy dane, na koniec klikamy przycisk Dodaj

AZ_pl_2a

 

Jeśli operacja przebiegła pomyślnie otrzymamy komunikat Operacja wykonana pomyślnie

AZ_pl_2b

 

Analogicznie postępujemy z drugim hostem.

Po dodaniu hostów DNS wracamy do listy naszych domen przy interesującej nas domenie klikamy na link Zmień DNS

AZ_pl_2

 

Na kolejnej stronie uzupełniamy kolejno pola: Serwer DNS 1 (1), Serwer DNS 2 (2) zaznaczamy opcję dodaj do serwerów domyślnych (3) wpisujemy swoją nazwę, np moje (4) na koniec klikamy przycisk Zmień DNS (5)

AZ_pl_3

 

Jeśli operacja przebiegnie pomyślne powinniśmy ujrzeć komunikat taki jak na obrazku poniżej

AZ_pl_4

 

Zmiana DNS w AZ.PL NOWE AZ.PL (po 16.07.14)

Logujemy się do panelu https://www.az.pl/login/

Po zalogowaniu, klikamy w link Zarejestrowane domeny po prawej stronie panelu

nowe-az

 

Z listy naszych domen wybieramy tę, dla której chcemy zmienić/dodać DNS i klikamy w jej nazwę

nowe az lista domen

 

Na następnej podstronie wybieramy przycisk Zarządzaj serwerami nazw

nowe az zarządzaj serwerami nazw

 

Na stronie Zarządzaj serwerami nazw zmieniamy Podstawowy serwer nazw oraz Pomocniczy serwer nazw po czym klikamy w zielony przycisk Aktualizuj serwer nazw. Oczywiście jeśli istnieje taka potrzeba i posiadamy takowe, oprócz dwóch podstawowych możemy podać trzeci i czwarty serwer nazw.

nowe-az-zmiana

O statusie operacji zostaniemy poinformowani informacją tekstową. W przypadku powodzenia komunikat będzie brzmiał Serwery nazw zostały zaktualizowane pomyślnie.

Uwaga! W przypadku gdy serwer DNS jest subdomeną Twojej domeny nie mamy możliwości samodzielnie w panelu zmienić DNS. Należy wtedy wysłać mailem prośbę do az, w mailu należy podać nazwy hostów wraz z numerami IP.  (stan na dzień 02.04.2015)

 

Zmiana DNS w NAZWA.PL

Logujemy się na swoje konto pod adresem: https://panel.nazwa.pl Z menu po lewej stronie wybieramy Twoje usługi > domeny lub przechodzimy do sekcji Twoje usługi na środku strony i klikamy link domeny

nazwa_pl_1

 

Na podstronie z listą naszych domen wybieramy tą, dla której chcemy zmienić adresy DNS i klikamy przy niej w link konfiguruj

nazwa_pl_2

 

Na następnej podstronie przechodzimy do skecji Zewnętrzne serwery DNS

nazwa_pl_7

 

po rozwinięciu sekcji podajemy nazwy DNS, na które chcemy zmienić, np: ns1.jakasstrona.pl oraz ns2.jakasstrona.pl i klikamy przycisk ZMIEŃ

nazwa_pl_6

 

Po zatwierdzeniu przez nas operacji otrzymamy informację o błędzie. Zgodnie z informacją uzupełniamy pola o adresy IP naszych DNS i znów zatwierdzamy przyciskiem ZMIEŃ

nazwa_pl_8

 

O wyniku akcji zostaniemy poinformowani odpowiednim komunikatem

nazwa_pl_9

 

Zmiana DNS w HOME.PL

Aby zmienić serwery DNS z poziomu panelu home.pl wchodzimy na stronę: https://panel.home.pl/

Podajemy swoje dane i logujemy się do panelu.

Po zalogowaniu się do panelu z menu po lewej stronie wybieramy Usługi(1), następnie Domeny(2), następnie zaznaczamy interesującą nas domenę i z górnego paska klikamy na przycisk Konfiguruj(3)

home-pl-lista-domen

 

Na stronie, która nam się ukazała przechodzimy na sam dół do sekcji Ustawienia zewnętrznych serwerów DNS(4). Zaznaczamy opcję Korzystaj z serwerów DNS innego operatora(5)

W wolne pola tekstowe wpisujemy z lewej strony kolejno pierwszy serwer DNS oraz IP przypisane do niego, w drugim polu, pod spodem wpisujemy drugi serwer DNS a obok jego IP:

home-pl-zmiana-dns

 

Następnie klikamy na przycisk Zapisz. Oraz przycisk Tak w okienku popup z ostrzeżeniem o czasie trwania propagacji zmiany serwerów DNS.

O powodzeniu lub niepowodzeniu naszej operacji zostaniemy poinformowani komunikatem na górze ekranu.

 

Zmiana DNS w AFTERMARKET.PL

Logujemy się do panelu aftermarket.pl z menu wybieramy Domeny > Lista domen lub przechodzimy bezpośrednio pod adres https://www.aftermarket.pl/dm_managed.php?reset=1

aftermarket-lista-domen

 

Z listy domen wybieramy tą, dla której mamy zamiar zmienić DNS i klikamy przy niej  symbol plusa (Zarządzaj domeną)

aftermarket-wybrana-domena

 

Uzupełniamy pola DNS 1 oraz DNS 2 i/lub pola  IP1 oraz IP2 po czym klikamy na przycisk Zmień DNS

aftermarket-ustawienia-dns

Jeśli operacja się powiedzie zostaniemy poinformowani o tym fakcie czarnym symbolem “ptaszka” przy przycisku Zmień DNS. W innym wypadku zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

 

 

Zmiana DNS w PREMIUM.PL

Logujemy się do panelu użytkownika znajdującego się pod adresem https://premium.pl/panel.html

Po zalogowaniu się do panelu, w górnym menu najeżdżamy na zakładkę MOJE OBIEKTY i z rozwiniętej listy wybieramy Domeny

premium-domena

 

Z listy domen wybieramy tą, dla której chcemy zmienić DNS i klikamy na symbol kółka zębatego (narzędzia)premium-narzedzia

 

Po przejściu do narzędzi wybierz zakładkę DNS

premium-narzedzia-lista

 

Na następnej stronie możemy zmienić DNSy wpisując odpowiednie wartości w pola Sewer nr 1 i Serwer nr 2 następnie kliknąć przycisk Zapisz

premium-zmiana-dns

 

Jeśli podane hosty nie istnieją zostaniemy poinformowani o tym fakcie odpowiednim komunikatem. Aby dodać hosta klikamy na przycisk [ dodaj ]

premium-dodanie-hosta

 

Po kliknięciu w przycisk [ dodaj ] otworzy nam się nowa karta, uzupełniamy pole Nazwa hosta oraz Adres IP a następnie klikamy przycisk DODAJ

premium-dodanie-host

 

O powodzeniu lub nie zostaniemy poinformowani odpowiednim komunikatem

premium-host-dodany

 

Po dodaniu obydwu hostów wracamy do kroku numer 4 i zmieniamy DNS. O powodzeniu akcji zostaniemy poinformowani komunikatem na górze strony o treści “Dane zostały zapisane”

premium-zmieniony-host-ok

 

Zmiana DNS w HRD.PL

Logujemy się do panelu pod adresem https://hrd.pl/ucenter/

Po zalogowaniu do panelu z menu po lewej stronie w karcie Edycja danych wybieramy zakładkę stwórz nowy serwer nazw

hrd-nowy-host

 

Na następnej podstronie wypełniamy obydwa pola Nazwa hosta oraz Adres ip i przyciskamy przycisk Dodaj serwer

hrd-dodanie-hosta

 

Po dodaniu ns1 i ns2 z menu po lewej stronie z karty Edycja danych wybieramy zakładkę zmiana delegacji DNS

hrd-zmiana-delegacji-dns

 

Na następnej podstronie z listą naszych domen zaznaczamy checkbox dla domeny, dla której chcemy zmienić DNS

hrd-zmiana-hosta-1

 

Następnie zjeżdżamy na dół strony i uzupełniamy odpowiednio pola Nazwa hosta oraz Adres IP jeśli DNS jest w tej samej domenie, dla której zmieniamy delegacje. Następnie klikamy na przycisk Dodaj serwer nazw

hrd-zmiana-hosta-2

 

Po dodaniu obydwu rekordów przechodzimy na liście do naszej domeny zaznaczamy stare adresy

hrd-zmiana-hosta-3

 

Następnie przechodzimy na dół strony i naciskamy przycisk Usuń zaznaczone

hrd-zmiana-hosta-4

 

O statusie nie zostaniemy powiadomieni żadnym komunikatem Dlatego należy sprawdzić na liście domen czy operacja została przeprowadzona pomyślnie.

 

 

Zmiana DNS w OVH.PL

Logujemy się do panelu https://www.ovh.com/manager/

Po lewej stronie na liście domen klikamy na domenę, dla której chcemy zmienić DNS

ovh-lista-domen

 

Na załadowanej stronie w karcie Zarządzanie DNS klikamy na przycisk Spersonalizuj serwery DNS

ovh-spersonalizuj-dns

 

W okienku z ostrzeżeniem o zagrożeniach wynikających z niewłaściwej personalizacji klikamy przycisk Zatwierdź

ovh-popup

Wykonanie tego kroku odblokowuje nam możliwość zarządzania serwerami DNS dla naszej domeny.

W następnym kroku klikamy na przycisk Dodaj serwer DNS

ovh-dodaj-dns

 

W wyskakującym okienku uzupełniamy dane wpisując nazwę serwera DNS, na który mamy zamiar zmienić obecny oraz adres IP serwera DNS jeśli serwer DNS jest subdomeną Twojej domeny a następnie klikamy przycisk Dalej

ovh-dodaj-dns-dane

 

W następnym kroku należy potwierdzić operacją przyciskiem Zatwierdź

ovh-dodaj-dns-potwierdzenie

 

Powyższą operację wykonujemy dla wszystkich serwerów, dla których chcemy dodać DNS. Po wykonaniu operacji otrzymamy komunikat o powodzeniu.

ovh-status

 

Po dodaniu serwera DNS należy usunąć domyślnie przypisane serwery z OVH. Aby tego dokonać na górze strony w prawym rogu przełączamy w tryb Ekspert

ovh-tryb-expert

 

Następnie przy standardowych dns, pojawią się ikonki kosza na śmieci, klikamy w nie i w wyskakującym okienku z potwierdzamy chęć usunięcia naciskając przycisk Zatwierdź.

O statusie operacji zostaniemy powiadomieni odpowiednim komunikatem.

Uwaga! Zmiana DNS w ovh trwa czasami nawet 48h! Należy więc uzbroić się w cierpliwość.

 

Tutorial do pobrania w formacie pdf Zmiana DNS